Дигитални материјали

На страници Дигитални материјали налазе се различити садржаји: секвенце угледних часова, припреме за часове и материјали који су креирани у оквиру пројекта.

Секвенце угледног часа

У одељку Секвенце часа одабрани су делови угледних часова који обрађују различите наставне јединице. Часови су настали у сарадњи ментора и ментија у оквиру редовног пројектног планирања. Такође, у овом делу налазе се и одабране припреме за час.

Радно васпитање, Марина Ћирковић

Животињски свет мора, Мирјана Калуђеровић

Математика

У одељку Математика постављени су материјали за класификовање, уочавање и разликовање геометријских облика, за усвајање и утврђивање знања о бројевима, за помоћ при коришћењу различитих математичких операција, за савладавање и употпуњавање знања о координатном систему итд. Неки материјали настали су у колерелацији предмета Математика са осталим предметима.

БројевиДо5Преузми

Одузимање до 10Преузми

ОДУЗИМАЊЕ ДО 20Преузми

Увод у множењеПреузми

Бројање до 5

Увод у множење – за домаћиПреузми

Колико је сатиПреузми

ДугаПреузмиГеометријски облици (сертификат)Преузми

Језици

У делу Језици налази се материјал који може послужити као помоћ при учењу и усвајању упитних заменица из руског језика.

Корелација различитих предмета

У одељку Корелација различитих предмета налазе се материјали који представљају спој различитих знања и вештина из више предмета.

Jamboard Puzle

Српски језик и књижевност

У одељку Српски језик и књижевност налазе се материјали за увежбавање читања и писања, као и за обраду одабраних књижевних дела.

Песма ,,Шума блиста, шума пева“ Преузми

Облици, боје и словаПреузми

ПРОНАЂИ СЛОВО – сугласници – МТНСЈРШЛЉПреузми

ПРОНАЂИ СЛОВО – самогласнициПреузми

Хладна песма – global syimbols