Рачуноводство

Биљана Радић , дипломирани економиста за финансијске и рачуноводствене послове

drhercog.rac@mts.rs

Шара Зејнула, референт за правне, кадровске и административне послове

drdraganhercog@gmail.com

011/2656-080