Већа у наредном периоду

Одељењско веће млађих разреда: 28.01.2020. у 12:30

Одељењско веће старијих разреда: 28.01.2020. у 17:30

Педагошки колегијум: 30.01.2020. у 17:30

Наставничко веће: 30.01.2020. у 18:30