Нови наслови у школској библиотеци

Нови наслови у школској библиотеци:

 1. Данко Шипка: Језичка географија
 2. Милица Грковић: Лична имена у српском народу
 3. Загорка Вавић Грос: Топоними су чувари нашег језика
 4. Милорад Телебак: Шта се крије иза етимологије
 5. Ђорђе Оташевић: Фразеолошки речник српског језика
 6. Милорад Телебак: Како се каже
 7. Милорад Телебак: Правоговор
 8. Милан Шипка, Иван Клајн: Име моје и твоје
 9. Иван Клајн: Речник језичких недоумица
 10.  Иван Клајн: Испеци па реци
 11. Милан Шипка: Занимљива граматика
 12. Милан Шипка: Стандарднојезичка преиспитивања

Библиотекар: Драгана Блануша