Одржана предавања у школи

У просторијама школе, дана 17. 1. 2024. године, одржана су два предавања као вид стручног усавршавања запослених. Слађана Стаменовић, професор хемије, одржала је  предавање „Озонски омотач”. Вук Жикић, професор српског језика и књижевности, одржао је предавање „Граничне ситуације у учионици”.
Предавања су била занимљива, корисна и инспиративна. Унела су нову енергију и погледе на наставну теорију и праксу у нашој школи и подстакла на дискусију и нова промишљања о иновативности, методама, принципима и решењима.