Републичка награда литерарној секцији и ове године!

Извор: Друштво за српски језик и књижевност

Републичка комисија за вредновање рада литерарних секција и дружина
основних и средњих школа, на основу критеријума предвиђених Правилником и увидом
у документацију, донела је одлуку да се за рад у школској 2016/2017. години награде
следеће литерарне секције:

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Прва награда:
Литерарна секција OШ „Милунка Савић“, Витановац
Професор: Јасмина Стевановић
Друга награда:
Литерарна секција ОШ „Браћа Недић“, Осечина
Професор: Лидија Марић Јовановић
Трећа награда:
Литерарна секција ОШ „Др Драган Херцог“, Београд
Професор: Ивана Ковачевић

СРЕДЊЕ ШКОЛА
Прва награда:
1. Литерарна секција Карловачке гимназије, Сремски Карловци
Професор: Маја Стокин
Друга награда:
1. Литерарна секција „Сремац“ Економске школе „Нада Димић“, Земун
Професор: Снежана Обрадовић

Трећа награда:
1. Литерарна секција Хемијско-технолошке школе „Божидар Ђорђевић Кукар“,
Лесковац
Професор: Марина Савић

Републичка комисија
1. Проф. др Бошко Сувајџић, потпредседник Друштва за српски језик и књижевност
Србије, председник Комисије
2. Босиљка Милић, секретар Друштва за српски језик и књижевност Србије,
секретар Комисије
3. Мр Злата Златановић, члан Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије
4. Бранка Миловановић. члан Управе Друштва за српски језезик и књижевност
Србије
5. Др Мина Ђурић, , члан Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије