Наш нови пројекат

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, у сарадњи са Уницефом, покренуло пројекат ,,Хоризонтално учење, размена и подршка наставницима из школа за образовање ученика са сметњама у развоју за развој метода и приступа за реализацију наставе деци са сметњама у развоју у дигиталном окружењу“. Предвиђено је да наша школа ,,Др Драган Херцог“ буде носилац пројекта. У ове пројектне активности ће се укључити најмање дванаест школа за ученике са сметњама у развоју. Општи циљ пројекта је оснаживање компетенција наставника у школама за ученике са сметњама у развоју за извођење наставе у онлајн окружењу.

Више о пројекту и о учесницима пројекта: http://www.osdrdraganhercog.edu.rs/globalni-plan/